Brunnsborrning är processen att borra ett hål i marken för utvinning av en naturresurs, såsom grundvatten, saltlake, naturgas eller olja, för injektion av en vätska från ytan till ett under ytan reservoar eller underjordiska formationer utvärdering eller övervakning. Borrning för utforskning av den typ av material under jord (t.ex. i sökandet av malm) är bäst beskrivas som borrhål borrning, eller ”borrning

Vertikal brunnsborr. De tidigaste brunnar var vattenbrunnar, grunda gropar grävdes för hand i regioner där grundvattennivån närmade sig ytan, oftast med murverk eller träväggar kantar insidan för att förhindra kollaps. Moderna borrteknik utnyttjar långa borraxlar , som producerar hål mycket smalare och djupare än vad som kan produceras genom att gräva.

Tja borrning kan göras antingen manuellt eller mekaniskt och arten av nödvändiga utrustningen varierar från mycket enkel och billig att mycket sofistikerad. Brunnsborrning Norrköping Ostgotaborrning.se ser till att du alltid har bland annat färst driksvatten när du behöver.

Managed Tryck Borrning (MPD) definieras av International Association of Drilling Contractors (IADC) som ”en adaptiv borrning som används för att mer exakt kontrollera ringformade tryckprofiler i hela borrhålet.” Målen för MPD är ”att fastställa borrhålstryckets miljögränser och att hantera den ringformiga hydrauliska tryckprofilen i enlighet därmed.